I edycja programu
Świadomość Procentuje

Sukces I edycji sprawił, że program realizowany jest cyklicznie

W World Healthy Living Foundation, wszystko wydarza się dla Was i dzięki Wam. I edycja programu Świadomość odbyła się w ramach otrzymanych środków z 1% podatku. Dlatego też wszystkim, którzy dołożyli lub w przyszłości dołożą swoją cegiełkę, ogromnie DZIEKI WIELKIE za cenne wsparcie. To właśnie dzięki Wam realizacja tego projektu jest możliwa. 

Wierzymy, że ten program ma realny wpływ na życie uczestników i wartości takie jak docenienie, budowanie wiary w siebie powinny być nieodłącznym elementem codzienności.  

„Program "Świadomość procentuje" powinien być wdrażany do podstawy programowej edukacji w naszym kraju. By zbudować pewne siebie, dumne społeczeństwo. By pokazać nauczycielom narzędzia, które są skuteczne i innowacyjne w podejściu do ucznia."

Program był i jest celowany do wielu grup, ze względu na jego kompleksowe wsparcie. Spotkania odbywały się zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i rodzicami i nauczycielami. Młodsze pokolenie dostaje narzędzia, i wskazówki dotyczące tego, jak rozwijać się w najlepszy możliwy sposób, a dorośli – informacje, jak ten rozwój wspierać. Uczestnicy pierwszej edycji programu zostali poddani wyzwaniu – ich spojrzenie na świat i ukryte w nim stereotypy zostały podważone, a to stworzyło przestrzeń na poznanie nowego sposobu funkcjonowania i poruszania się w wielopokoleniowych relacjach. Główne cztery narzędzia, najważniejsze do zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży, można zawrzeć w krótkich hasłach: „Doceniaj, a nie oceniaj!” „Pracuj na zaletach, nie wadach” „Usłysz dziecko, a nie tylko słuchaj” „Bądź obecny w życiu dziecka”. Te elementy to klucz do zdrowej komunikacji i uwolnienia potencjału dziecka.

Jakie korzyści wynieśli uczestnicy
I edycji programu Świadomość Procentuje?

Opinie dzieci i młodzieży uczestniczących w programie, takie jak: „Czuję się pewna” „Program nauczył mnie i moich przyjaciół nie poddawać się i iść za głosem serca” czy „Relacje z innymi wskoczyły na wyższy poziom” utwierdzają nas w przekonaniu, że solidne fundamenty, które udźwigną, to co ma na nich powstać są kluczem do spełnionego i szczęśliwego życia.

Poprawa relacji
z dziećmi

Aż 86% ankietowanych rodziców przyznało, że po wprowadzeniu w życie wskazówek z wykładów ich relacja z dziećmi wyraźnie poprawiły się. Największą wartość uczestniczący rodzice odnaleźli w radach dotyczących komunikacji.

Odwaga
w wyrażaniu swojej opinii

Wśród nauczycieli aż 90% już zaobserwowało zmiany wśród swoich uczniów biorących udział w programie. Wspólna praca na linii nauczyciel-uczeń zaowocowała tym, że uczniowie chętniej podejmują dyskusję z nauczycielem, nie boją się wyrażać własnych opinii oraz są dużo życzliwsi wobec siebie nawzajem.

Docieniaj
nie oceniaj

Podczas programu dzieci i młodzież nauczyły się, czym jest hejt w Internecie i jak na niego reagować, jak budować poczucie własnej wartości, doceniać siebie, innych i otaczający świat.

Zrozumienie
i otwartość

Największa zmiana zaobserwowana wśród rodziców to fakt, że lepiej rozumieją swoje dzieci, znają ich potrzeby i sposób myślenia, dzięki czemu potrafią słuchać i patrzeć na świat ich oczami - co pomaga dzieciom otworzyć się i rozwinąć skrzydła w relacjach rodzinnych.

Poznaj Ekspertów I edycji programu Świadomość Procentuje

Michał Zawadka

Optymista. Ekspert słowa. Praktyk. Przedsiębiorca.

Alicja Sójka

Psychodietetyk, psycholog, naturopata

Tematy w I edycji programu Świadomość Procentuje

MICHAŁ ZAWADKA:

  • Najważniejszy człowiek świata 
  • Buduje swój potencjał 
  • Motywacja wewnętrzna jako dźwignia rozwoju 
  • Kompetencje przyszłości
  • Poczucie własnej wartości vs pandemia i edukacja online
  • Rodzic i nauczyciel – autorytet nieidealny

 

 

ALICJA SÓJKA:

  • Dlaczego warto zatroszczyć się o siebie i swój organizm?
  • Wpływ emocji i umysłu na nasze zdrowie
  • Racjonalne odżywianie – czy warto?
  • Zaburzenia odżywiania – powody i objawy

 

Zobacz, jak wyglądała I edycja programu Świadomość Procentuje

,,Doceniaj nie oceniaj", "Usłysz dziecko a nie tylko słuchaj" - to tylko jedne z wielu haseł przewodnich w I edycji programu.

Scroll to Top